Reiki

Reiki är en healingform som är mycket avslappnande och djupgående och den arbetar med orsakerna till problemen och verkar alltid där den behövs som mest för tillfället.

Reiki är ett japanskt ord och betyder universell livsenergi.

Metoden upptäcktes av dr Mikao Usui i Japan 1914, och fick snabbt stor spridning i Japan, och senare över hela världen. Via händerna överför Reikiutföraren kanaliserad energi som frigör energiblockeringar, ökar energiflödet och stärker kroppens självläkande förmåga. Energin påverkar kroppens läkande på alla nivåer; fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Reikiutövaren använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för den helande livsenergin.

Reikihealing främjar hälsa och vitalitet, och kan användas som en allmänt balanserande och förebyggande behandling, som ger mer energi och ökat välbefinnande, men också för att lindra eller bota konkreta hälsoproblem.

 •  Ger djupgående avslappning och bättre sömn
 •  Frigör stress och spänningar och löser upp energiblockeringar
 •  Verkar känslomässigt lugnande
 •  Balanserar kroppens energier och chakran
 •  Fyller på energiförrådet samt ökar och stärker ett positivt energiflöde
 •  Stärker immunförsvaret och kroppens naturliga förmåga till läkning
 •  Renar kroppen från gifter och slaggprodukter
 •  Frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses
 •  Lindrar smärta och obehag som orsakas av störningar i kroppsfunktionerna
 •  Sänker högt blodtryck och höjer för lågt blodtryck
 •  Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
 •  Ökar intuition och kreativitet, man tänker klarare

Reiki är mycket effektivt vid depression, stress, oro, utbrändhet och sömnsvårigheter, men kan även med fördel användas vid allergier och kronisk värk som fibromyalgi och olika reumatiska sjukdomar.

Reiki kan också ge goda resultat när det gäller ryggont, migrän, mensvärk, sportskador, hudproblem och sårskador den är också en fantastisk metod för personlig utveckling, bättre självförtroende och djupa livsinsikter.