Lärare

Jannicke Vorren –  är bl.a utbildad relationsterapeut / coach, reiki healer & yoga lärare inspirerad av Embodied flow / Anusara och grundlagen är hämtad från den tantriska traditionen som jag landar hem i.

Under klasserna utforskar vi tillsammans meditation, pranayama asanas samt så rör vi oss för att frigöra energi genom mjuka rörelser genom flow.

Mina rötter kommer ifrån Västlandet i Norge mellan fjordar och fjäll, jag har jagat livet utifrån å in, men när jag började utforska mitt liv från insidan och ut, så kom jag då i kontakt med yoga som blev mitt redskap i utforskandet av självet å hitta hem.
Jag gillar livets flöde och hur vi andas in prana och rör oss emellan olika energier. 

Medvetandet och energin är min läkning i nuet.

Tony Puustinen –  är bl.a utbildad relationsterapeut / coach, reiki healer & yoga lärare inspirerad av Embodied flow / Anusara och grunden kommer från hatha yogan.

Under klasserna jobbar vi mycket med inre linjering för att skapa en mer trygg grundstruktur inifrån, för att därifrån växa utåt i en mer organisk & levande process.

Jag delar även med mig av en hel del filosofi och mentala processer som ofta går som en röd tråd igenom passet i samklang med det fysiska temat, pranayama, meditation, chanting och sanskrit ord är vanligt förekommande under de klasser jag undervisar, i klasserna skiftar vi mellan långsamma och snabba dynamiska övergångar från position till position i takt med andetaget och där vi jobbar upp hettan i kroppen som är initierad från hjärtat. 

Mina klasser är lekfulla och kreativa som passar för olika nivåer.

Jaandrée Borelius är bl.a. utbildad inom hälsopsykologi / empowerment  samt certifierad Yoga lärare med grund i Hatha & Vinyasa.

Jag är även inspirerad av Kundalini & arbetet med olika chakran, energier & linjering, allt för att arbeta med människan som en helhet, kropp, själ & sinne.

I klasserna skapar vi tillsammans utifrån hjärtats intention & bygger gradvis passet med flöden som följer våra in & ut andetag, från subtila rörelser till kraftfulla statiska & energiska asanas med lekfullhet & kreativitet, vi kommer även tillsammans frigöra & kanalisera energi genom breathwork (Pranayama) och meditation.  Jag erbjuder en kroppslig och mental resa där vi finner styrka och connection i varandet där passen överraskar och får er att vara vakna å fokuserade samt där vi låter rörelsen bli en del av meditationen, namaste