Lärare

Jannicke Vorren –  är bl.a utbildad relationsterapeut / coach, reiki healer & yoga lärare inspirerad av Embodied flow / Anusara och grundlagen är hämtad från den tantriska traditionen som Jannicke landar hem i.

Under klasserna utforskar vi tillsammans meditation, pranayama asanas samt så rör vi oss för att frigöra energi genom mjuka rörelser genom flow.

Mina rötter kommer ifrån Västlandet i Norge mellan fjordar och fjäll, jag har jagat livet utifrån å in, men när jag började utforska mitt liv från insidan och ut, så kom jag då i kontakt med yoga som blev mitt redskap i utforskandet av självet å hitta hem.
Jag gillar livets flöde och hur vi andas in prana och rör oss emellan olika energier. 

Medvetandet och energin är min läkning i nuet.

Tony Puustinen –  är bl.a utbildad relationsterapeut / coach, reiki healer & yoga lärare inspirerad av Embodied flow / Anusara och grunden kommer från hatha yogan.

Under klasserna jobbar vi mycket med inre linjering för att skapa en mer trygg grundstruktur inifrån, för att därifrån växa utåt i en mer organisk & levande process.

Jag delar även med mig av en hel del filosofi och mentala processer som ofta går som en röd tråd igenom passet i samklang med det fysiska temat,  pranayama & meditation är en del av praktiken vi utforskar tillsammans, i klasserna skiftar vi mellan långsamma och snabba dynamiska övergångar från position till position i takt med andetaget och där vi jobbar upp hettan i kroppen som är initierad från hjärtat. 

Alexandra Arcari Grimdahl –