Lärare

Jannicke Vorren –  är bl.a utbildad relations coach, reiki healer & yoga lärare inspirerad av Embodied flow / Anusara och grundlagen är hämtad från den tantriska traditionen som Jannicke landar hem i.

Under klasserna utforskar vi tillsammans meditation, pranayama asanas samt så rör vi oss för att frigöra energi genom mjuka rörelser genom flow.

Mina rötter kommer ifrån Västlandet i Norge mellan fjordar och fjäll, jag har jagat livet utifrån å in, men när jag började utforska mitt liv från insidan och ut, så kom jag då i kontakt med yoga som blev mitt redskap i utforskandet av självet å hitta hem.
Jag gillar livets flöde och hur vi andas in prana och rör oss emellan olika energier. 

Medvetandet och energin är min läkning i nuet.

Tony Puustinen –  är bl.a certifierad relations coach, reiki healer, triggerpunkt & taktil massör samt yoga lärare inspirerad av Embodied flow / Anusara och grunden kommer från hatha yogan samt kro.

Under klasserna jobbar vi mycket med inre linjering för att skapa en mer trygg grundstruktur inifrån, för att därifrån växa utåt i en mer organisk & levande process.

Jag delar även med mig av en hel del filosofi och mentala processer som ofta går som en röd tråd igenom passet i samklang med det fysiska temat,  pranayama & meditation är en del av praktiken vi utforskar tillsammans, i klasserna skiftar vi mellan långsamma och snabba dynamiska övergångar från position till position i takt med andetaget och där vi jobbar upp hettan i kroppen som är initierad från hjärtat. 

Jannicke´s Utbildningar:

2014-2015 Embody (Embodied flow 100 h, Anja Berg), 2015-2016 Empower TT (Embodied flow, 100 h, Anja Berg), 2015 Immersion (Embodied flow, 50 h, Tara Judelle), 2016 Ws- Bonnie Bainbridge Cohen (Body mind centering), 2016 Scott Lyons (Embodied flow), 2017 Angelic Reiki 1 & 2, 2017 Reiki 1, Usui / Holy fire II, 2017 Relations Coach, 2018-2019 Trauma anpassad yoga & dans (70 h, Josefin Wikström)

Tony´s Utbildningar:

2015 Embody (Embodied flow 100 h, Anja Berg), 2015-2016 Empower TT (Embodied flow, 100 h, Anja Berg), 2016 Ws- Bonnie Bainbridge Cohen (Body Mind Centering), 2017 Angelic Reiki 1 & 2, 2017 Reiki 1, Usui / Holy fire II, 2017 Relations Coach, 2018 Prison Yoga TT (PYP, James Foxx & Josefin Wikström), 2018 Myofasciella Triggerpunkter, 2018 Taktil massage, 2018 Massage fördjupning, 2018-2019 Trauma anpassad yoga & dans (70 h, Josefin Wikström)